Audios

Primer Treball

01- Krim
02 – La marxa dels aturats
03 – El que més importa el trobem al camí
04 – Sant Rorro
05 – L’asfalt es menja la terra
06 – Odessa Bulgarish
07 – Viva la V Brigada
08 – Bona nit i mala vida

01-Som de Ponent
02-Mambalcànic
03-Juanita La Lagrimosa
04-El menjar local
05-Qui guanya?
06-El que està passant
07-Romanç per a rendir comptes / Cercavila de Bocairent
08-El deu